vmv_groove_oranzs1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJI

Ventspils Mūzikas vidusskola.
2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šis nolikums nosaka dalības noteikumus un kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un izvēlēti priekšnesumi Competiton VENTSPILS GROOVE.

3. KONKURSA MĒRĶI

1. Veicināt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi.
2. Attīstīt instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas mūsdienu ritma mūzikas stilos.
3. Sekmēt jauno mūzikas grupu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.
4. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi skaņdarbu aranžējumu veidošanā.
5. Veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu.

4. KONKURSA NORISES VIETA UN LAIKS

1. Konkurss notiks Ventspils Kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, 2016.gada 4.martā plkst. 12.00
2. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00
3. Konkursa mēģinājumu laiki un dalībnieku uzstāšanās kārtība tiks paziņota līdz 2016.gada 1.martam.

5. KONKURSA GALVENIE NOTEIKUMI

1. Konkursā piedalās Latvijas Mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmu un Mūzikas vidusskolu audzēkņi.
2. Konkurss norisinās vienā kārtā.
3. Minimālais dalībnieku skaits ansamblī- 3 audzēkņi.
4. Konkursa dalībnieku sadalījums grupās:

A grupa Mūzikas skolas audzēkņi
B grupa Mūzikas vidusskolas I-II kursa audzēkņi
C grupa Mūzikas vidusskolas III-IV kursa audzēkņi
Jaukta tipa (B grupa, C grupa) ansamblis piedalās C grupā

6. KONKURSA REPERTUĀRS UN NOTEIKUMI

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

1. Repertuārā jāiekļauj 2 skaņdarbi:
– orģinālkompozīcija vai latviešu komponista skaņdarbs,
– skaņdarbs pēc grupas izvēles.
2. Uzstāšanās hronometrāža – A grupa- līdz 8 minūtēm,
B, C grupa- līdz 12 minūtēm.
3. Konkursa programma tiek atskaņota no galvas.
4. Grupā muzicē tikai audzēkņi, profesionālu mūziķu un skolotāju līdzdalība nav atļauta.
5. Aizliegts izmantot programmētu materiālu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pilnīgākam skanējumam atbilstošā mūzikas stilā. Programmētais materiāls nedrīkst aizstāt vai nomākt ritma grupas pamatinstrumentus
(bungas, bass, ģitāra, taustiņinstrumenti), bet tikai un vienīgi papildināt kopējo skanējumu.
6. Konkursa rīkotāji apņemas veikt pilnu tehnisko nodrošinājumu.

7. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

1. Konkursu vērtē Ventspils Mūzikas vidusskolas direktora izveidota un apstiprināta žūrija piecu cilvēku sastāvā.
2. Konkursa dalībnieku sniegums tiks vērtēts 50 ballu sistēmā (aranžējumu oriģinalitāte un izpildījuma atbilstība mūzikas stilam, ansambļa saspēle, tehniskais līmenis, intonācija, kopiespaids un skatuves kultūra).
3. Tiks piešķirtas 2 speciālbalvas labākajam grupu sitaminstrumentālistam un labākai orģinālkompozīcijai.
4. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
5. Konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus un speciālbalvas.
6. Konkursā tiek piešķirtas I, II, III vietas katrā dalībnieku grupā.
7. Pedagogi par audzēkņu sagatavošanu konkursam saņem apliecību.

8. KONKURSA DALĪBNIEKU PIETEIKUMU IESŪTĪŠANA

1. Priekšnesuma pieteikuma anketa ir jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz adresi:
lia.sproge@inbox.lv līdz 2016.gada 19.februārim.
2. Pieteikumā iesniegtā programma nevar tikt mainīta.
3. Pieteikumā precīzi jānorāda nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.
4. Konkursa dalības maksa- no katra kolektīva EUR 15
5. Pēc konkursa pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīts rēķins uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Maksājums veicams ar pārskaitījumu.
6. Rekvizīti:
Ventspils Mūzikas vidusskola
reģ.90000035726
Ostas iela 23,Ventspils, LV-3601

Valsts kase TRELLV22
LV92TREL2220527005000
kods 21359

Rēķina oriģinālu varēs saņemt konkursa dienā

7. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiks atmaksāta.

Sīkāka informācija- Lia Sproģe, tel. 29475912, e-pasts lia.sproge@inbox.lv

9. CITI NOTEKUMI

1.Iesniedzot pieteikumu, konkursa dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei konkursa laikā, kā arī konkursa rīkotāju veiktajam audio vai video ierakstam.

Publicēts: 09.02.2016

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*